Obec Čečehov

Vítame Vás na webových stránkach obce Čečehov. Nájdete tu všetky zaujímavosti, úradné oznamy a tlačivá, no tiež informácie z kultúrneho, či športového diania. Svoje miesto tu majú i záujmové organizácie či zväzy, ktoré sú zastúpené v obci.

Prajem Vám, aby ste radi navštevovali túto stránku a našli na nej vždy to, čo hľadáte.

Stanislav Mráz, starosta obce

Cecehov-intro-banner.jpg

Novinky

OZNAM -Agrospol spol. s.r.o.

 Agrospol spol. s.r.o. Čečehov oznamuje vlastníkom pôdy, ktorým pôdu prenajíma, že úhrada nájomného za užívanie pôdy za rok 2019 vo forme naturálií sa uskutoční v dňoch:

  20.09.2019 /piatok/ - 21.09.2019 /sobota/
  04.10.2019 /piatok/ -05.10.2019 /sobota/
  v čase od 8 00 do 15 00 hod.
Po týchto termínoch bude úhrada nájomného možná iba v peňažnej forme.

OZNAM

 Firma Fúra s.r.o. organizuje súťaž pre žiakov základných škôl. Sutaz-Fura 

OZNAM

 Oznam o verejnej vyhláške k územnému konaniu  je na úradnej tabuli.

Všetky novinky
Úradná tabuľa
geosense.jpg

Úradné hodiny
Pondelok: 8:00 - 15:00 
Utorok: 8:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 17:00
Štvrtok: 8:00 - 15:00
Piatok: 8:00 - 12:30

Obedňajšia prestávka v dňoch pondelok až štvrtok je v čase od 12:00 do 12:30.

Kontakt
Obecný úrad Čečehov
Čečehov 74
072 11 Čečehov
Tel.: 056 64 902 01
Mobil: 0917 945 970
Email: cecehov@cecehov.sk


Kamerový systém obce
V roku 2018 bol v obci Čečehov v rámci prevencie kriminality vybudovaný kamerový systém obce, ktorý pomocou 5 kamier umiestnených na vyznačených miestach monitoruje verejné priestranstvá a majetok obce.

Webové stránky od spol. LINQ. Redakčný systém Kentico CMS.