Oznamy

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

V nasledujúcom príspevku ponúkame občanom dokument  VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 

VZN-o-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady
Webové stránky od spol. LINQ. Redakčný systém Kentico CMS.