Oznamy

VZN 2-2018 o miestnom poplatku za KO a DSO

VZN-2-2018-o-miestnom-poplatku-za-komunalny-odpad-a-drobny-stavebny-odpad
VZN-2-2018-o-miestnom-poplatku-za-komunalny-odpad-a-drobny-stavebny-odpad
Webové stránky od spol. LINQ. Redakčný systém Kentico CMS.