Oznamy

Informácia k doručovaniu pre voľby prezidenta SR 2019

 - k doručovaniu oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komísie,
- k doručeniu žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu,
E- mailová adresa obce na doručovanie: cecehov@cecehov.sk
Webové stránky od spol. LINQ. Redakčný systém Kentico CMS.