Chodzime s koledku

 Dňa 22.12.2013 FSĽ   "Drelich" v našej obci usporiadala kultúrny krogram s tradičnými vinšami, koledkami a vianočnými piesňami. Týmto programom vniesla do obce vianočného ducha vianoc. Záznam z tejto akcie si môžete pozrieť vo fotogalérií.  

IMG_0039 IMG_0039 IMG_0038 IMG_0035 IMG_0034 IMG_0033
Webové stránky od spol. LINQ. Redakčný systém Kentico CMS.